IF tannlegeforsikring

Tannforsikring

Med tannforsikring fra If får du dekket utgiftene til tannbehandling. Det eneste som kreves er at du går til årlig kontroll hos tannlegen. Det er både trygt og enkelt.

Forutsigbarhet

Har du tannforsikring, kan du gå til tannlegen når du trenger det. Og du slipper å være redd for hva det vil koste.

Tannforsikringen gir deg forutsigbare tannlegeutgifter. Det blir enklere for deg å planlegge økonomien din. Du betaler en fast pris årlig – og får dekket utgiftene til alle de vanlige tannbehandlingene. Du betaler kun for den årlige undersøkelsen, og en egenandel hvis du skulle ha behov for tannbehandling.

Tannforsikringen dekker:

✓ Karies (hull i tennene)
✓ Erstatning av sprukket plombe
✓ Trekking av tenner
✓ Innsetting av bro (over tre tenner)
✓ Krone på skadet tann
✓ Implantat
✓ Krone på implantat
✓ Rotfylling (endodonti)

Egenerklæring

Når du har bestemt deg for å bestille tannforsikring, vil IF be deg om å svare bekreftende på at du har vært hos tannlegen i løpet av de siste 15 månedene, og at du ikke har behov for tannbehandling på kjøpstidspunktet. Du må også akseptere at tannlegen kan sende journalen din til If og til vår samarbeidspartner, Nordic Dentalpartner, ved behandling av tannskade.

Kvalitetssikrede tannklinikker

Tannforsikringen kan benyttes ved tannklinikker som er sertifisert av Nordic Dentalpartner. Sertifiseringen sikrer deg en trygg og god kundeopplevelse, og at du slipper å legge ut for behandlingen selv.

Slik fungerer tannforsikringen

Tannforsikringen dekker kostnaden du har ved behandlingen av nye og uforutsette tannproblemer. Hvis du får hull i tennene eller har behov for en krone, bro eller rotfylling, dekker tannforsikringen utgiftene dine. Når du skal bruke forsikringen, tar du bare kontakt med tannklinikken din. Det som dekkes av IF slipper du å legge ut for, oppgjøret går automatisk.

Priser

ALDER – ÅRLIG PRIS – EGENANDEL – ÅRLIG FORSIKRINGSSUM

20-35 år    Kr 950            Kr 500                   Kr 40 000
36-50 år    Kr 2 400         Kr 2 000               Kr 40 000
51-70 år    Kr 2 900         Kr 2 000               Kr 40 000

Har du spørsmål – eller ønsker du å bestille tannforsikring – gå inn på if.no/tannforsikring.

Read More

Samarbeid med Blindeforbundet

Tenker du noen ganger på hvor avhengig du er av synet ditt? Hvor
annerledes livet ville blitt om du plutselig ikke kunne se lenger? Det
er vanskelig å forestille seg ikke lenger å kunne se dem du elsker,
ikke lenger kunne utføre jobben du er glad, eller kunne ferdes ute
uten hjelp. For de fleste av oss er alvorlig synstap eller blindhet
noe av det vi frykter mest.

Hele 80% av all blindhet kan enten forebygges eller behandles, det er kun en
enkel operasjon som skal til for å gi dem synet
tilbake. Da vi fikk vite dette hadde vi lyst til å hjelpe.

Gjennom et samarbeid mellom Blindeforbundet og Tannkontoret hjelper vi
én person med å få synet tilbake for hver nye pasient som kommer til
oss.

En tur til tannlegen kan med andre ord være med på å gi et annet
menneske muligheten til å se igjen. Det er en fin tanke.

Read More

Hva er tannstein?

Tannstein er et hardt belegg som sitter på tannen, ofte langs tannkjøttet.

Det finnes to typer tannstein. En type som sitter på tennene over tannkjøttet og er synlig i munnen. Og en type tannstein som sitter på rotoverflaten i tannkjøttlommen.

Tannstein som er synlig dannes i ulik grad hos forskjellige mennesker. I stor grad skyldes denne typen tannstein at spyttet er overmettet på mineraler og en får utfelling av disse på tennene. Denne typen tannstein dannes spesielt på tannflater nær utførselsgangene til store spyttkjertler som f.eks. på innsiden av underkjevens fronttenner.

Tannstein som dannes på rotoverflaten skyldes forkalkning av belegg som ligger under tannkjøttkanten. Slik tannstein bidrar spesielt til å vedlikeholde betennelsesprosesser i tannkjøttet kjent som “pyrea”

Det betyr at tannstein dannes både med med og uten belegg på tennene. Noen får mye tannstein, mens andre får lite. Dette avhenger av spyttets sammensetning og den enkeltes pusserutiner.

Puss tennene grundig og bruk tanntråd/tannstikker eller mellomromsbørster for å få vekk bakterier som ligger mellom tennene. Det anbefales å fjerne tannstein regelmessig hos tannlege/tannpleier.

Vil du teste pusseteknikken din hjemme, kan du bruke plakkontroll-tabletter som du benytter etter at du har pusset tennene og skylt godt med vann. Tablettene får du kjøpt på apoteket, de skal tygges og holdes i munnen i 30 sekunder før de spyttes ut og munnen skylles. Dersom det er plakk igjen på tennene blir dette farget rødt, og man pusser tennene på nytt for å få bort all fargen. Tablettene kan brukes med jevne mellomrom for å kontrollere pusseteknikken.

Read More

Amalgamforbud

1.1.2008 ble det her i landet innført totalforbud mot amalgam som tannfyllingsmateriale.
Dette ble gjort med bakgrunn i at Miljødepartementet fra og med denne dato fastsatte et forbud mot kvikksølv i produkter i Norge.
Amalgam er et fyllingsmateriale som har vært i bruk i langt over 100 år.
Det består av en legering av kvikksølv og andre metaller, for eksempel sølv, tinn, kopper og sink. Som fyllingsmateriale hadde amalgam mange gode egenskaper;

Det var slitesterkt, holdbart, billig og teknisk lett å legge. Bruken av amalgam ble likevel etter hvert omdiskutert, da man lurte på om kvikksølv kunne frigis fra fyllingene og medføre forgiftning i kroppen.
Det finnes en lang rekke symptomer som enkelte mener skyldes kvikksølvutslipp fra amalgamfyllingene – tretthet, hukommelsesproblemer, konsentrasjonsvansker, slapphet, høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, kramper, diare, osv.
Det er imidlertid vanskelig å påvise at disse symptomene skyldes amalgamfyllingene og alt tyder på at folk flest ikke må eller bør skifte ut sine amalgamfyllinger dersom de er tette og ellers fungerer godt.

Read More

Tannbørster

I et hav blant tannbørster kan det være vanskelig å velge riktig.
Vi kommer med noen gode råd på veien.
Tannbørsten bør være liten og myk.
Det finnes ulike utforminger på den manuelle tannbørsten, og det finnes ulike typer elektriske tannbørster.
Hvilken type tannbørste du bruker er ikke avgjørende for resultatet, det viktigste er hvordan du pusser tennene dine og at du gjør det grundig.
Tannlegen kan gi deg råd om tannpussing som er riktige akkurat for deg.
Det anbefales at du pusser tennene to ganger daglig. Når busten på tannbørsten blir slitt, blir effekten dårligere.
Ikke puss for hardt.
Bytt tannbørste ca. hver tredje måned.
Puss, puss så får du kanskje en suss!

Read More

Tannbleking

Har du lurt på om du kanskje skulle gjøre tennene hvitere, men er ikke helt sikker på hvordan prosessen foregår eller hva det koster?

Hjemme behandling, utføres av pasienten selv.
Før man starter denne behandlingen, bør man ha tatt en sjekk av tennene og se om man er karies fri.
Deretter tas et avtrykk av tennene og det fremstilles så en gipsmodell hvor det lages en individuell tilpasset form, såkalt blekeskinne. Blekeskinnen henter du hos, du får med blekegele og er nå klar til å sette i gang. Denne skinnen samt blekemiddel skal man sove med i ca 1 uke. Tannlegen anbefaler denne behandlingen, da den er mye mere skånsom for tennene og mindre risiko for ising.
Pris: 2000,- pr kjeve.

Varighet:

Varigheten av blekingen er individuell, som oftest varer det i flere år.
Men dette avhenger av årsaken til misfargingen og inntak av fargesterke matvarer under behandlingen (Eks. kaffe, te, rødvin). Med hjemmebleking kan man ta vare på skinnen, på denne måten kan bare kjøpe ekstra blekemiddel hos oss, og gjenta behandlingen om ønskelig.
Når det gjelder ising:
Under behandlingen kan man også oppleve noe ising. Blir dette plagsomt bør man avslutte behandlingen og evt. gjenoppta blekingen etter noen dager.
I enkelte tilfeller kan isingen vedvare en stund, man kan da benytte en tannkrem mot ising.

Kriterier for bleking:

– Viktig at tannlegen først undersøker og evt. behandler tenner og tannkjøtt grundig.
– Eventuelle fyllinger i tennene må være av god kvalitet.
– Dersom man har hull i tennene må dette behandles først.
– Overflatemisfarging bør være fjernet.
– Tannkjøttet må være friskt og man bør ikke ha andre sykdommer i munnen.
– Over 18 år.

Bakdeler:

Bleking skal ta litt tid, og derfor bruker vi et skånsomt produkt som er snill mot tennene.
Likevel viser vitenskapelige undersøkelser at man ved hjelp av mikroskop kan se at emaljens overflate påvirkes noe.

Read More