Samarbeid med Blindeforbundet

Tenker du noen ganger på hvor avhengig du er av synet ditt? Hvor
annerledes livet ville blitt om du plutselig ikke kunne se lenger? Det
er vanskelig å forestille seg ikke lenger å kunne se dem du elsker,
ikke lenger kunne utføre jobben du er glad, eller kunne ferdes ute
uten hjelp. For de fleste av oss er alvorlig synstap eller blindhet
noe av det vi frykter mest.

Hele 80% av all blindhet kan enten forebygges eller behandles, det er kun en
enkel operasjon som skal til for å gi dem synet
tilbake. Da vi fikk vite dette hadde vi lyst til å hjelpe.

Gjennom et samarbeid mellom Blindeforbundet og Tannkontoret hjelper vi
én person med å få synet tilbake for hver nye pasient som kommer til
oss.

En tur til tannlegen kan med andre ord være med på å gi et annet
menneske muligheten til å se igjen. Det er en fin tanke.

Read More